• Vraag een offerte en ervaar de kwaliteit
  • Bel ons 070 737 05 72

Algemene verkoopvoorwaarden

Condities:

  • De opdrachtgever dient de bewoners te informeren over de start van de werkzaamheden.
  • De opdrachtgever dient zorg te dragen voor water en stroom ter plaatse.
  • De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat eventuele tuinen en of balkons door de bewoner leeg zijn gemaakt.
  • De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat eventueel aanwezige zonweringen door de bewoner worden verwijderd.
  • Is de werkplek niet vrij toegankelijk en vrij van obstakels zal Loyander Onderhoud BV alle aanwezige materialen met zorg verwijderen doch de opdrachtgever zal een meerwerknota ontvangen voor opslag en arbeid.
  • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ontstane schade dien ten gevolge het moeten verwijderen van obstakels, zonweringen e.d. om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren.
  • Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming zich op de steiger te begeven en om aan het aanwezige materieel te komen.

 

Betalingscondities:

De werkzaamheden van Loyander Onderhoud B.V. kunnen verdeeld in termijnen betaald worden.

*30 % Bij start werkzaamheden.

*30 % Naar rato werkzaamheden.

*30 % Naar rato werkzaamheden.

*10 % Bij gereed komen werkzaamheden.

Loyander Onderhoud B.V. behoudt het recht om deze procentuele verdeling bij kort durende werkzaamheden aan te passen in:

*50 % Bij start werkzaamheden.

*50 % Bij gereed komen werkzaamheden.

 

Een factuur van het totale bedrag is ook mogelijk.

Eventueel meer of minder werk zal met een separate factuur in rekening worden gebracht.