• Vraag een offerte en ervaar de kwaliteit
  • Bel ons 070 737 05 72

Privacy

Loyander Onderhoud zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze site worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen diensverlening van Loyander Onderhoud noodzakelijk is.